Wettelijke vermelding – Coiffure Joëlle

Wettelijke informatie

Coiffure Joëlle voorziet deze website en/of pagina’s hiervan (de ‘website’) voor algemene informatiedoelstellingen. Uw toegang tot en gebruik van de website is onderworpen aan de volgende Voorwaarden. Door deze website te betreden en te gebruiken aanvaardt u, zonder beperking en kwalificatie, de volgende Voorwaarden. Gelieve de website niet te betreden als u deze Voorwaarden niet aanvaardt. Coiffure Joëlle kan op ieder moment deze Voorwaarden herzien en updaten. U bent gebonden door dergelijke revisies en dient deze pagina te bezoeken voor iedere toegang om de actuele Voorwaarden, waaraan u gebonden bent, te herzien. De term “Coiffure Joëlle” verwijst naar de Coiffure Joëlle of zijn vertegenwoordigers. De term “Coiffure Joëlle” verwijst naar iedere wettelijke entiteit binnen Coiffure Joëlle of in eigendom van Coiffure Joëlle.

Voorwaarden

De toelating wordt gegeven voor het tijdelijk opslaan van de website om deze te bekijken op een PC of scherm voor privé-, niet-commerciële doeleinden. De reproductie, inclusief print-outs, permanente opslag, overdracht, verdeling en ieder commercieel gebruik van de inhoud van de website is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Coiffure Joëlle.

U dient ervan uit te gaan dat alles wat beschikbaar is op de website beschermd is in België en internationaal door intellectuele eigendomswetten. Copyrights blijven bestaan op de inhoud van de website, individueel en collectief. De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, trade dress en producten in deze website zijn het voorwerp van geregistreerde en ongeregistreerde wettelijke bescherming. De foto’s van personen of plaatsen getoond op de website zijn ofwel de eigendom van of gebruikt door Coiffure Joëlle met toelating. Het gebruik van deze voorgaande elementen is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Coiffure Joëlle.

Coiffure Joëlle zal redelijke inspanningen leveren om de informatie in deze website actueel en accuraat te houden, maar geeft geen waarborgen over de accuraatheid, volledigheid, geschiktheid voor een bijzondere doelstelling of het niet-schending van de geleverde informatie. Coiffure Joëlle is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, verlies of letsels door uw toegang tot, gebruik van of onmogelijkheid om deze website te betreden, of door uw vertrouwen op bepaalde informatie geleverd in deze website. Coiffure Joëlle is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade aan uw computer of virussen die uw computer en software kunnen infecteren, verlies van data of iedere andere eigendom door uw toegang.

De product- en dienstgerelateerde informatie geleverd door Coiffure Joëlle via deze website wordt geregeld door de Belgische wetten. Als u deze website betreedt en/of er gebruik van maakt vanuit een plaats buiten de jurisdictie van de wetten van België, bent u verantwoordelijk voor het naleven van de respectievelijke lokale wetten en regelgevingen. Coiffure Joëlle heeft niet alle websites gelinkt aan de website gereviseerd en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze off-websitepagina’s of andere websites gelinkt aan de website. Uw toegang tot of het gebruik van dergelijke websites gebeurt op eigen risico.

U erkent dat het Internet een open netwerk is en dat Coiffure Joëlle de informatieoverdracht over het Internet niet controleert. De verzender van iedere mededeling naar deze website of Coiffure Joëlle is aansprakelijk voor de inhoud en informatie die deze bevat, inclusief de nauwkeurigheid, wettelijkheid en accuraatheid, alsook de veiligheid van de verzending.

U erkent dat u volledig aansprakelijk bent en Coiffure Joëlle schadeloos zult stellen voor aansprakelijkheid, schade die voortvloeit uit claims door uw gebruik van de website en de toegang vanaf uw internetaansluiting tot de website. Coiffure Joëlle heeft het recht om de inhoud van deze website op ieder moment, om welke reden ook en zonder kennisgeving te wissen, te wijzigen of aan te vullen. Iedere mededeling via de website, per e-mail of op een andere wijze, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zullen behandeld worden als niet-confidentieel en zonder eigendomsrecht.

U erkent dat de Belgische wetten, onverminderd eventuele conflicten tussen legale principes, van toepassing zullen zijn op alle materies met betrekking tot het gebruik van de website. Bij een geschil stemt u in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van België.